5 obiecujących sektorów przemsyłowych w Indonezji

Przemysł wydobywczy i energetyczny
Przemysł wydobywczy i energetyczny stanowi największe źródło wzrostu rocznego PKB w Indonezji. Najważniejsze krajowe złoża minerałów oraz węgla wciąż pozostają kapitałem wartym uwagi inwestorów. Początkowo, przemysł wydobywczy skupiał się na wydobwaniu srebra, cyny oraz boksytu. W najbliższych, jak i w dalszych planach, rząd Indonezji ma zamiar wprowadzić miedź, węgiel, złoto oraz nikiel do eksportu na rynki zewnętrzne. Co zaś tyczy się przemysły energetycznyego, przewiduje się wzrost zapotrzebowania na usługi energetyczne średnio o 8.3% rocznie w latach 2017 - 2026. Do roku 2026, Polski rząd (państwowa firma energetyczna), wraz z prywatnymi inwestorami, mają wyprodukować 77.8 gigwatów energii elektrycznej; wybudować 67.000 kilometrów sieci przesyłowej; 464 kilometrów sieci dystrybucyjnej oraz 222.000 MVA stacji transformatorowych na archipelagu indonezyjskim.

Infrastruktura
Infrastruktura w Indonezji wciąż jest daleka od ideału według współczesnych oczekiwań związanych z życiem w kraju. Stanowi to jednak sygnał dla potencjalnych inwestorów, by ci inwestowali swoje pieniądze w ten sektor właśnie. Rząd angażuje się w ulepszanie podstawowych, lecz nowoczesnych obiektów w całym kraju. Płatne drogi, mosty, lostniska, porty oraz elektrownie plasują się na rządowej liście priorytetów, z czego niektóre zostały zamówione i już są w użyciu, pozostałe zaś zostały zaplanowane, zaprojektowane i aktualnie są w budowie.

Przemysł rekreacyjny i turystyczny
Rozrywka oraz turystyka, w tym hotele i parki rozrywki, stają się ważnym elementem branży turystycznej. Egzotyczna kultura oraz piękne widoku powinny przyciągnąć zagranicznych turystów i zachęcić ich do odwiedzania tego kraju. Rząd wspiera wszelkie próby promowania przemysłu turystycznego w Indonezji. W celu polepszenia gospodarki kraju. Jest to wyśmienita okazja dla inwestorów, by rozpocząć prowadzenie działalności w tym sektorze.  

Fintech
Indonezyjskich klientów usług finansowych jest coraz więcej, kontrola nad branżą staje się coraz trudniejsza do sprawowania, a konkurencja rośnie. Zaistniały dobrobyt skłonił indonezyjskich obywateli, jak i firmy lokalne do rozglądania się za metodami ochrony aktywów i zarządzania finansami w XXI wieku. Wyrażenia takie jak “fundusz inwestycyjny”, czy “planowanie nieruchomości” zyskują na znaczeniu. Klienci oczywiście poszukiwnia doradców prawnych zaczynają w internecie. Inwestorzy mogą liczyć na mnogość indonezyjskich rozwiązań i technologii, jednak powinni z rozwagą dobierać fundatorów, gdyż nie każdy przedsiębiorca będzie potrafił stworzyć produkt pierwszej klasy z obszaru fintech.

Przemysł wytwórczy
Sektor przemysłowy jest najistotniejszym sektorem dla rocznego wzrostu PKB Indonezji. Dwoma najważniejszymi podsektorami gałęzi przemysłowej są przemysł wydobywczy oraz produkcyjny. Indonezja jest wiodącym producentem tego sektora wraz ze swoją masową produkcją na przykład motocyki. W 2017 roku zostało sprzedanych 5.9 miliona motocykli, głównie marek takich jak Honda, czy Yamaha.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url